Om mentorskapsprojektet

MENTORSKAPSPROJEKTETMentorskapsprojektet är ett samarbete mellan PAO, Jusek och Advantum kompetens. Projektet startades 2004 av studenter på PAO-programmet och drivs än idag av en styrelse bestående av studenter från termin 5 och 6. Projektet är till för dig som studerar sista året på programmet och har sedan starten 2004 varit ett uppskattat projekt av såväl mentorer som adepter.

 

Som adept väljer du själv ut en mentor som du sedan träffar cirka 10 gånger under ett år. För att utbytet ska få en så bra start som möjligt anordnar projektstyrelsen i samarbete med Jusek och Advantum en gemensam kickoff med tillfälle att mingla med samtliga deltagare i projektet. Styrelsen har sedan under året även möjlighet att anordna exempelvis en halvårsträff eller en avslutningsträff för att utvärdera projektet.


Mentorn kan ofta hjälpa till att ge en praktisk anknytning till det du studerar under ditt sista år men även kring sådant som har ingått under tidigare terminer. Eftersom PAO saknar praktik är detta ett bra tillfället att få en inblick i arbetslivet. Många studenter upplever att mentorn är ett stöd både för den pågående skolan och det kommande yrkeslivet.


När du anmäler dig till projektet har du även möjlighet att bli med i projektets styrelse. Styrelsen byts ut en gång per termin. Det är vi studenter som driver detta projekt och utan din medverkan är det inte möjligt. Kontakta gärna styrelsen för mer information!


Copyright © 2018 Stockholms Universitets

Personalvetarförening, All Rights Reserved


HEM - MEDLEMSKAP - NY STUDENT - EVENT/BILDER - PARTNERS - ARBETSLIV - UTSKOTT - OM OSS