OM OSS

OM OSS

SthlmUP är en studentförening för er som studerar PAO-programmet, PAO-mastern, AKPA eller liknande utbildning här på Stockholms Universitet. Syftet med föreningen är att förgylla studietiden genom att via de olika utskotten skapa aktiviteter och möjligheter att engagera sig i frågor gällande utbildning, kontakt med näringsliv samt nöje och gemenskap. Medlemskapet är gratis. Som medlem i SthlmUP kan du själv välja vilka av alla aktiviteter du vill delta i, eller om du även vill engagera dig och anordna framtida evenemang.SAMARBETEN MED BRANSCHPARTNERS

P-RIKS

www.p-riks.se


P-Riks är en intresseorganisation för de studentföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor. Genom att ena studentföreningarna inom Sveriges personalvetarutbildningar, är P-Riks en gemensam röst för att stärka kännedomen om HR-yrket och personalvetarstudentens vardag. P-Riks verkar för att öka gemenskapen och nätverksbyggande mellan medlemsföreningarna. Detta genom att aktivt öka medlemsföreningars medverkan i förbundet, stärka förbundet samt bygga upp en kompetensbas.


Mer info finns på hemsidan eller deras sociala medier.

Sveriges HR Förening

www.sverigeshrforening.se


Sveriges HR Förening är en yrkesförening för alla som arbetar inom HR-området. Föreningens uppdrag är att inspirera, utveckla och aktivt knyta samman HR-Sverige.

Stockholms Universitets Studentkår www.sus.su.se


Stockholms universitets studentkår (SUS) är en av Sveriges största studentkårer med runt 17000 medlemmar per termin. Stockholms universitets studentkår grundades 1883 vid dåvarande Stockholms Högskola.

Stockholms Universitet

www.su.se


Stockholms universitet grundades 1878 och är ett av Europas ledande universitet. Universitetet har 70 000 studenter, 1 800 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området.


Copyright © 2018 Stockholms Universitets

Personalvetarförening, All Rights Reserved


HEM - MEDLEMSKAP - NY STUDENT - EVENT/BILDER - PARTNERS - ARBETSLIV - UTSKOTT - OM OSS