VALBEREDNING

Valberedningen


På denna sida kan du som medlem i SthlmUP se de vakanta posterna i styrelsen inför våra ordinarie årsmöten och halvårsmöten.


Halvårsmötet är planerat att äga rum den under slutet av oktober 2019. På halvårsmötet kan styrelseledamöten och valberedening själv välja att gå av sin post och då kommer posten eller posterna i styrelsen alternativt valberdningen vara möjliga att söka.


Mer information om möjliga poster att söka och rollbeskrivningar kommer lägga upp längre fram. Vidare kommer anmälningsformulär för ansökan till styrelsen läggas upp sju veckor innan halvårsmöte. Då har du möjlighet att nominera dig själv och andra. Valberedningen har därefter tre veckor på sig att intervjua möjliga kandidater för att sedan presentera förslag på nomineringar till styrelsen en vecka innan årsmöte.Har du frågor kring något kan du höra av dig till sittande ledamöter, men du kan även höra av dig till någon i valberedningen eller styrelsen. Kontaktuppgifter finner du nedan.


Kontakt!

styrelsen@sthlmup.se

valberedning@sthlmup.se

Valberedningen består utav:

Max Holm

Termin 5 på PAO-kandidatprogrammet


Kontakta Max


Tilda Avesson

Termin 3 på PAO-masterprogrammet


Kontakta Tilda


Gariné Karaoghlanian

Termin 5 på PAO-kandidatprogrammet


Kontakta Gariné


Copyright © 2018 Stockholms Universitets

Personalvetarförening, All Rights Reserved


HEM - MEDLEMSKAP - NY STUDENT - EVENT/BILDER - PARTNERS - ARBETSLIV - UTSKOTT - OM OSS