VALBEREDNING

Valberedningen


På denna sida kan du som medlem i SthlmUP se de vakanta posterna i styrelsen inför våra ordinarie årsmöten och halvårsmöten.


Halvårsmötet 2019 kommer att äga rum måndag den 28 oktober. På halvårsmötet kan styrelseledamöten och valberedning själva välja att gå av sina poster och då kommer posten eller posterna i styrelsen alternativt valberdningen vara möjliga att söka. Inför kommande möte blir styrelseposterna som Ordförande, Vice ordförande, Ordförande för PR- & marknadsföringsutskottet och Ordförande för Nöjesutskottet vakanta, tillsammans med en post i valberedningen


Rollbeskrivningar för de vakanta posterna finner ni nedan:

- Ordförande 

- Vice ordförande

- Koordinator (NY!)

- Ordförande för PR- & marknadsföringsutskottet

- Ordförande för Nöjesutskottet

- Valberedare


Du kan nominera dig själv och/eller andra till dessa vakanta posterna fram till måndag den 30 september. Valberedningen kommer löpande gå igenom nomineringar och intervjua möjliga kandidater för att sedan presentera förslag på nomineringar till styrelsen en vecka innan årsmötet.


NOMINERINGSFORMULÄR HITTAR DU HÄR!Har du frågor kring något kan du höra av dig till sittande ledamöter, men du kan även höra av dig till någon i valberedningen eller styrelsen. Kontaktuppgifter finner du nedan.


Kontakt!

styrelsen@sthlmup.se

valberedning@sthlmup.se

Valberedningen består utav:

Max Holm

Termin 5 på PAO-kandidatprogrammet


Kontakta Max


Tilda Avesson

Termin 3 på PAO-masterprogrammet


Kontakta Tilda


Gariné Karaoghlanian

Termin 5 på PAO-kandidatprogrammet


Kontakta Gariné


Copyright © 2018 Stockholms Universitets

Personalvetarförening, All Rights Reserved


HEM - MEDLEMSKAP - NY STUDENT - EVENT/BILDER - PARTNERS - ARBETSLIV - UTSKOTT - OM OSS