VALBEREDNING

Valberedningen


På denna sida kan du som medlem i SthlmUP se de vakanta posterna i styrelsen inför våra ordinarie årsmöten och halvårsmöten.


Årsmötet är preliminärt planerat att äga rum den 25 mars i 2019. På årsmötet kommer hela styrelsen att gå av och då kommer samtliga poster i styrelsen samt valberedningen vara möjliga att söka.


Mer information om samtliga poster och rollbeskrivningar finner du nedan. Vidare kommer anmälningsformulär för ansökan till styrelsen läggas upp sju veckor innan årsmöte. Då har du möjlighet att nominera dig själv och andra fram till 24:e febuari som är den  sista ansökningsdagen. Valberedningen har därefter tre veckor på sig att intervjua möjliga kandidater för att sedan presentera förslag på nomineringar till styrelsen en vecka innan årsmöte.Här nedan finner du samtliga rollbeskrivningar för alla poster som kommer möjliga söka på årsmötet:


 • Ordförande, mer information här
 • Vice Ordförande, mer information här
 • Ekonomiansvarig,mer information här
 • Koordinator, mer information här
 • Ordförande för Närlingslivsutskottet, mer information här
 • Ordförande för Utbildningsutskottet & Studentrådet, mer information här
 • Ordförande för PR- och marknadsföringsutskottet, mer infomation här
 • Ordförande för Nöjesutskottet, mer information här
 • Valberedning, mer information härDet har även tillkommit två nya roller som intern- och extern revisor.

 • Rollbeskrivningen för revisorerna, mer information härOm du vill veta mer om vad innebär det att sitta som ledamot i SthlmUP!

 • Kan du finna mer information härNOMINERINGAR SKER VIA NOMINERINGSFORMULÄRET, LÄNK HÄRHar du frågor kring något kan du höra av dig till sittande ledamöter, men du kan även höra av dig till någon i valberedningen eller styrelsen. Kontaktuppgifter finner du nedan.


Kontakt!

styrelsen@sthlmup.se

valberedning@sthlmup.se

Lihini Wijesinghe

Termin 4

073-551 04 92

Josefin Engström - sammankallande

Termin 4

070-780 87 98

Patrik Millestu

Termin 6

070-337 97 04


Copyright © 2018 Stockholms Universitets

Personalvetarförening, All Rights Reserved


HEM - MEDLEMSKAP - NY STUDENT - EVENT/BILDER - PARTNERS - ARBETSLIV - UTSKOTT - OM OSS