Åka via institution

Utbyte via institution

På PAO-programmet kan du som student välja att åka på en utbytestermin. Den lämpligaste terminen att studera utomlands är termin 5. PAO-programmet har inga egna avtal och därför kan du vända dig till den institution du har valt att inrikta din utbildning mot. Institutionen kommer sedan att hjälpa dig med att få information om vilka utbytesavtal som finns tillhands.


Vill du göra ett utbyte i något av våra närmsta grannländer så kan du resa på Nordplus-utbyte. Väljer du att åka inom Europa så finns Erasmus vilket kräver att du studerat minst 60hp på SU först. För vissa studentutbyten finns möjlighet att ansöka om stipendium (Erasmus/Nordplus). Men för alla studentutbyten gäller att ingen terminsavgift behöver betalas.


De flesta kurserna undervisas oftast på värdlandets språk men i vissa fall så kan det vara möjligt att läsa kurser som undervisas på engelska.Institutionen för pedagogik och didaktik

För dig som har valt pedagogik som huvudämne gäller följande:

Institutionen har ett brett utbud av utbytesplatser runtom i världen. Du kan bland annat studera i Europa, USA, Australien och Asien.


De flesta PAO:arna som åker på utbyte åker med denna institution. Anledningen till detta är att det redan finns färdiga avtal och ett bra samarbete med olika  partneruniversitet vilket underlättar för dig som student. Det innebär i många fall att du oftast kan tillgodoräkna de flesta kurserna och slipper gå om en termin.


Länk till Pedagogiska institutionen

Sociologiska institutionen

Denna institution använder sig av utbytesprogrammet Erasmus. Du som studerar sociologi kan åka till Storbritannien, Danmark, Italien och Österrike.


Ansökan ska skrivas på värdlandets språk så ett tips är att du känner dig trygg med språket som talas i det land du vill åka till.


Länk till Sociologiska institutionen!

Psykologiska institutionen

I dagsläget har institutionen och PAO begränsat samarbete gällande utbytesterminer och möjligheter till att kunna tillgodoräkna sig kurser. Däremot är ett samarbete igång och förhoppningen är att det i framtiden ska finnas större möjligheter att göra ett utbyte.


Copyright © 2018 Stockholms Universitets

Personalvetarförening, All Rights Reserved


HEM - MEDLEMSKAP - NY STUDENT - EVENT/BILDER - PARTNERS - ARBETSLIV - UTSKOTT - OM OSS