Åka via institution

Utbyte via institution

På PAO-programmet kan du som student välja att åka på en utbytestermin. Den lämpligaste terminen att studera utomlands är termin 5. PAO-programmet har inga egna avtal och därför kan du vända dig till den institution du har valt att inrikta din utbildning mot. Institutionen kommer sedan att hjälpa dig med att få information om vilka utbytesavtal som finns tillhands.


Vill du göra ett utbyte i något av våra närmsta grannländer så kan du resa på Nordplus-utbyte. Väljer du att åka inom Europa så finns Erasmus vilket kräver att du studerat minst 60hp på SU först. För vissa studentutbyten finns möjlighet att ansöka om stipendium (Erasmus/Nordplus). Men för alla studentutbyten gäller att ingen terminsavgift behöver betalas.


De flesta kurserna undervisas oftast på värdlandets språk men i vissa fall så kan det vara möjligt att läsa kurser som undervisas på engelska.

Pedagogiska instutionen

För dig som har valt pedagogik som huvudämne finns ett mycket brett utbud av utbytesplatser runtom i världen. Du kan bland annat studera i Europa, USA, Australien och Asien.


Länk till Pedagogiska institutionen!

Sociologiska institutionen

Denna institution använder sig av utbytesprogrammet Erasmus. Du som studerar sociologi kan åka till Storbritannien, Danmark, Italien och Österrike.


Länk till Sociologiska institutionen!

Psykologiska institutionen

Denna institutionen använder sig av utbytesprogrammen Erasmus och Nordplus. Det finns möjlighet att åka till bland annat Spanien, Tyskland och Finland.


Länk till Psykologiska instutionen!


Copyright © 2018 Stockholms Universitets

Personalvetarförening, All Rights Reserved


HEM - MEDLEMSKAP - NY STUDENT - EVENT/BILDER - PARTNERS - ARBETSLIV - UTSKOTT - OM OSS