TILDAS:UTSKOTT

NÖJESUTSKOTTET


Nöjesutskottet ser till att studietiden får en extra guldkant. Vårt uppdrag är att sammanföra studenter från samtliga terminer genom att arrangera minnesvärda stunder. Vi har som mål att spräcka hål på myten att det inte finns något studentliv på Stockholm Universitetet, vilket vi gör genom att arrangera event så som inspark, tentapubar, sittningar, utlandsresor, fester, skidresor och massa mer.

(Tryck på loggan om du vill veta mer om nöjesutskottet)

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET


Näringslivsutskottet strävar efter att binda samman de akademiska studierna med arbetsmarknaden. Vi arbetar aktivt med att skapa en bredare förståelse kring arbetslivet och arbetets variation genom att knyta kontakt med näringslivet och framtida arbetsgivare. Det här gör vi genom att bjuda in relevanta föreläsare, anordna workshops, mingeltillfällen, studiebesök och en Personalvetardag vilket medför en inblick i arbetslivet efter utbildningen.

(Tryck på loggan om du vill veta mer om näringslivsutskottet)

UTBILDNINGSUTSKOTTET


Vi strävar efter att tillsammans skapa en plattform där alla typer av förslag effektivt når antingen ansvarig lärare eller direkt upp till ledningsgruppen. Allt beroende på var möjligheten för genomförande är störst. Denna avvägning är en ständigt levande process då vi tillhör inte mindre än sex olika institutioner som alla har olika behov.

(Tryck på loggan om du vill veta mer utbildningsutskottet)

PR & MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET


PR- och Marknadsföringsutskottett arbetar övergripande med SthlmUP:s samtliga utskott för att utveckla det interna såväl som det externa informationsflödet. Genom olika sociala plattformar som Facebook, Instagram och LinkedIn utvecklar vi kreativa lösningar där vår förhoppning är att vi på ett effektivare sätt ska nå ut till SthlmUP:s alla medlemmar. Vi arbetar även aktivt med att förbättra hemsidan där vårt mål är att hemsidan ska bli den centrala och självklara mötespunkten för alla Stockholms universitets personalvetarstudenter.


(Tryck på loggan om du vill veta mer PR & Marknadsföringsutskottet)

Om du är intresserad av att engagera dig eller har frågor, maila gärna till oss på styrelsen@sthlmup.se 

Vid frågor kontaka:

styrelsen@sthlmup.se


Copyright @ SthlmUP, All rights reserved