Övergripande

UTBILDNINGSRÅDET - ÖVERGRIPANDE FÖR PROGRAMMET

 

En av Utbildningsrådets huvudsakliga uppgifter är att förmedla respons, gällande kurserna på programmet, från studenterna till PAO-programmets ledningsgrupp. Detta för att förbättra programmet och kurserna.

 

Men ibland finns det även övergripande information från Ledningsgruppen och Institutionerna som inte gäller speciella kurser eller terminer. Den informationen finner du här.

 

 

Pedagogiska Institutionen:

 

Personal:

  • VT16 händer mycket inom personalstyrkan med många nyanställda lektorer, vilket skapar avlastning.

 

Utbildningsutformning:

  • En metodgrupp har VT16 tillsats för att se över alla metodkurserna med deras innehåll och nivå.
  • VT16 har en grupp för teoretisk progression även tillsats som bland annat tittar på arbetsformer.
  • Forskningsanknytningen för PAO-programmet kommer att stärkas från VT16.

 

 

Psykologiska Institutionen:

 

Programansvarig:

  • VT16 arbetar Margareta Simonsson-Sarnecki sin sista termin som PAO-samordnare (programansvarig för PAO-programmet) på Psykologiska Institutionen. Från HT16 kommer det i stället att bli en ny PAO-samordnare som håller på och rekryteras nu under vårterminen.
  • Ny PAO-samordnare för HT16 är Erik Berntson.

 

Lokaler och scheman:

  • Under VT16 har det varit lite strul med schemaläggning och lokaler vilket det uppskattas att det har funnits förståelse för. Detta kommer att bli bättre.
  • Till HT16 rekryteras personal för att sköta detta.

 

 

Sociologiska Institutionen:

 

 

Copyright © 2018 Stockholms Universitets

Personalvetarförening, All Rights Reserved

 

HEM - MEDLEMSKAP - NY STUDENT - EVENT/BILDER - PARTNERS - ARBETSLIV - UTSKOTT - OM OSS