UTBILDNING

UTBILDNINGSUTSKOTTET/STUDENTRÅDET

Vi strävar efter att tillsammans skapa en plattform där alla typer av förslag effektivt når antingen ansvarig lärare eller direkt upp till ledningsgruppen. Allt beroende på var möjligheten för genomförande är störst. Denna avvägning är en ständigt levande process då vi tillhör inte mindre än sex olika institutioner som alla har olika behov. Vår vision är att PAO-studenterna skall vara kända som de mest organiserande och idérika studenterna och därigenom, besitta den mest kunskapsrelevanta utbildningen! Därför är vi i ständigt behov av information och synpunkter på hur detta skulle kunna bli möjligt.

För att uppnå detta finns följande sätt att engagera sig:


  • Som representant i din klass där du samlar in respons under och efter respektive kurs som ni läser. Det kommer även ges möjlighet till fortbildning genom inspirationsworkshops och kick-off för att säkerställa en hög kvalité och ett glatt humör.


  • Som styrelsemedlem i de tre huvudsakliga institutionernas Styrelser, för att där förespråka PAO-programmet så att det får fokus från institutionen (dessa poster är arvoderade).


  • Som studentrepresentant, tillsammans med Ordförande i Utbildningsutskottet, i PAO-programmets Ledningsgrupp.


  • Som projektledare för våra Utbildningsworkshops som hålls en gång per termin.


Självklart finns det möjlighet att komma med egna förslag och innovationer om hur vi kan göra PAO-programmet på Stockholms Universitet ännu bättre, även utan att bli aktiv medlem i Utbildningsrådet.


 Engagemang i Utbildningsrådet och erfarenhet från styrelse- och/eller ledningsgruppsarbete är något som lyfter ditt CV. Dessutom får du en ökad förståelse av hur förändringsprocesser och institutionsarbete fungerar. Lärorik kunskap som gör att din utbildning blir ännu mer berikande.


Om du är intresserad av att engagera dig och vill veta mer så maila till utbildning@sthlmup.se eller prata med studentrepresentanten i din klass. Väl mött!


Copyright © 2018 Stockholms Universitets

Personalvetarförening, All Rights Reserved


HEM - MEDLEMSKAP - NY STUDENT - EVENT/BILDER - PARTNERS - ARBETSLIV - UTSKOTT - OM OSS