Termin 1

STUDENTRÅDET - TERMIN 1

En av Utbildningsrådets huvudsakliga uppgifter är att förmedla respons, gällande kurserna på programmet, från studenterna till PAO-programmets ledningsgrupp. Detta för att förbättra programmet och kurserna.

 

Nedan ser du de svar eller ändringar som denna respons har resulterat i för olika berörda kurser.

 

 

Socialpsykologi:

 

Filminslag från huvudboken kommer att inkluderas i undervisningen från VT16.

 

Det blev ett misstag vid tentainlämningsdatum VT16 i förhållande till periodindelningarna. Det var meningen att det skulle bli en paus mellan Socialpsykologin och Grundläggande metod. Orsaken till detta är att periodindelningarna inte längre är veckobaserade vilket ledde till en miss. Det betyder således att kursperioden numera är 4,5 vecka (inte 5 veckor som det varit tidigare).

 

Ny kursansvarig från VT17 blir Johanna Stengård.

 

 

Grundläggande metod:

 

Love Bohman är kursansvarig troligen för sista terminen under HT16. Ny kursansvarig kommer meddelas senare.

 

 

Kognition:

 

Kursen kommer VT16 till största delen se ut som tidigare men responsen från HT15 har tagits väl emot och kommer att delges ny kursansvarig till HT16.

 

Ny kursansvarig för kursen från HT16 blir Mats Najström. Kursen kommer då att göras om och möjligen även byta kurslitteratur.

 

 

Personlighetspsykologi:

 

Vetenskapsseminariet kommer att ändras till att handla om artikeln från VT16.

 

Kursen kommer temporärt (VT16) att byta kursansvarig till Markus Fröjmark då Charlotte Alm kommer att vara mammaledig.

 

Charlotte kommer även att vara mammaledig under HT16 så det kommer att bli en annan kursansvarig.

 

 

 

 

Copyright © 2018 Stockholms Universitets

Personalvetarförening, All Rights Reserved

 

HEM - MEDLEMSKAP - NY STUDENT - EVENT/BILDER - PARTNERS - ARBETSLIV - UTSKOTT - OM OSS