Termin 2

STUDENTRÅDET - TERMIN 2

En av Utbildningsrådets huvudsakliga uppgifter är att förmedla respons, gällande kurserna på programmet, från studenterna till PAO-programmets ledningsgrupp. Detta för att förbättra programmet och kurserna.

 

Nedan ser du de svar eller ändringar som denna respons har resulterat i för olika berörda kurser.

 

 

Grundläggande Sociologi:

 

Lisa Salmonsson är ny kursansvarig sedan VT16.

 

Sociologiska institutionen har inte system för att anonymisera hemtentor vilket är orsaken till att detta inte gjordes VT16.

 

Lisa Salmonsson är kursansvarig under HT16 men därefter blir det ny kursansvarig.

 

VT17 kommer Vanessa Barker tillbaka som kursansvarig.

 

Organisation och arbete & Grundläggande metod (termin 1):

 

För de som läser termin 1 och 2 delvis parallellt då de tillgodoräknat sig psykologin och därför hoppat upp i termin 2 så uppstod det under VT16 en krock där salstentan för både Organisation och arbete och Grundläggande metod var samma dag och samma tid. Detta har uppmärksammats i Ledningsgruppen och schemat ska ses över för att kunna undvika att detta upprepas, så att den som vill har möjlighet att göra bägge tentorna under samma period.

 

 

Organisationspedagogik:

 

VT16 har det varit helt nya lärare på denna kurs vilket har bidragit till att informationen för kursen varit otydlig eller varierande ibland.

 

Kommentarer på fältarbetet har kompletterats efter hand och borde vara klart nu efter sommaren.

 

 

På grund av respons samt institutionens egna utvärdering av kursen från VT16 så kommer kursen att utvecklas till HT16. Det planeras ett litteraturseminarium för mer tydligare genomgång av främst den engelska litteraturen.

 

Instruktionerna till fältarbetet kommer att omarbetas och det har beslutats om att samtliga lärare i kursen går in och handleder fältarbeten för att på detta sätt också skapa ett utvecklingsforum för dem att diskutera hur de handleder och vad de stödjer studenter i.

 

Det är också beslutat att behålla tentamensformen med fokus på centrala teorier och begrepp men kurslitteraturens betydelse ska tydliggöras så att det inte uppstår några oklarheter i samband med bedömningar av tentaresultat. Detta då de ansåg att de inte kommer att hinna utveckla nya examinationsformer denna termin. Denna förändring kommer därför att bli längre fram.

 

 

 

 

Copyright © 2018 Stockholms Universitets

Personalvetarförening, All Rights Reserved

 

HEM - MEDLEMSKAP - NY STUDENT - EVENT/BILDER - PARTNERS - ARBETSLIV - UTSKOTT - OM OSS