Termin 3

STUDENTRÅDET - TERMIN 3

En av Utbildningsrådets huvudsakliga uppgifter är att förmedla respons, gällande kurserna på programmet, från studenterna till PAO-programmets ledningsgrupp. Detta för att förbättra programmet och kurserna.

 

Nedan ser du de svar eller ändringar som denna respons har resulterat i för olika berörda kurser.

 

 

Personalekonomi:

 

Många uppfattar det som svårt att få tag på företag till grupparbetet. Personalekonominyckeltalen är känslig information som företagen inte vill ge ut. När man har börjat skriva en rapport så händer det att företagen drar sig ur när de inser hur mycket information som behövs. Ett förslag är att få färdiga fiktiva företag så man kan fokusera på uppgiften istället för att jaga företag.

 

Detta är något som kommer ses över eftersom liknande kritik har kommit upp tidigare terminer. Diskussion ska föras med kursansvarig.

 

Även HT16 har respons kommit in om att det är svårt att få tag på företag till grupparbetet och svaret är att det finns en poäng med att grupparbetet har faktiska företag, både för insikten om hur dåligt ställt det är med personalekonomiska siffror i näringslivet och för att öva upp förmågan att utföra uppgifter även vid osäkerhet eller motstånd. Vikten och tydligheten kring detta ska förtydligas i samband med kursstart.

 

 

Industrial Management (Industriell ekonomi):

 

Utbildningsrådet ska i början på mars 2016 träffa kursansvarige på KTH för att se hur kursen kan förbättras i matchningen mot PAO-studenter.

 

 

Personalarbete I:

 

Professionella samtal: Ledningsgruppen för PAO-programmet diskuterar att byta namn på kursen för att tydligare visa på dess innehåll.

 

Från HT16 är det möjligt att det kommer in någon ytterligare lärare/föreläsare.

 

 

Copyright © 2018 Stockholms Universitets

Personalvetarförening, All Rights Reserved

 

HEM - MEDLEMSKAP - NY STUDENT - EVENT/BILDER - PARTNERS - ARBETSLIV - UTSKOTT - OM OSS