Termin 4

STUDENTRÅDET - TERMIN 4

En av Utbildningsrådets huvudsakliga uppgifter är att förmedla respons, gällande kurserna på programmet, från studenterna till PAO-programmets ledningsgrupp. Detta för att förbättra programmet och kurserna.

 

Nedan ser du de svar eller ändringar som denna respons har resulterat i för olika berörda kurser.

 

 

Personalarbete:

 

Det kommer att bli nya kursansvariga som tar över efter Pär Larsson till HT16.

 

Det har under VT16 varit en problemtermin fällande schemaläggningen med nya medarbetare samt extrem arbetsbelastning. Institutionen är fullt medvetna om det och det kommer att bli bättre till nästa termin då en ny person rekryteras till HT16.

 

Det var även en fråga på Sociologitentan som studenterna tyckte var otydligt formulerad. Många hade ingen litteraturreferens på den frågan så många har blivit kuggade på den. Men Sociologen har hört responsen och ska se över formuleringen.

 

Responsen från studenterna att tenta av varje delmoment ska diskuteras i lärarlaget men det kan bli svårt att hinna med det utan att det hamnar på nästa delkurs tidmässigt.

 

HT16 - Examinationen kommer att göras om till mer fallstudieutformning. Experiment kommer att genomföras med Korta vägen. Intervjumomentet med varandra görs då med en immigrerad akademiker.

 

 

 

Copyright © 2018 Stockholms Universitets

Personalvetarförening, All Rights Reserved

 

HEM - MEDLEMSKAP - NY STUDENT - EVENT/BILDER - PARTNERS - ARBETSLIV - UTSKOTT - OM OSS