Termin 6

STUDENTRÅDET - TERMIN 6

En av Utbildningsrådets huvudsakliga uppgifter är att förmedla respons, gällande kurserna på programmet, från studenterna till PAO-programmets ledningsgrupp. Detta för att förbättra programmet och kurserna.

 

Nedan ser du de svar eller ändringar som denna respons har resulterat i för olika berörda kurser.

 

 

Pedagogikinriktning:

 

Metod:

  • En metodgrupp ser VT16 över olika metodkurser på Pedagogiska Institutionen för att se hur de är lika och skiljer sig. Metodkursen i termin 6 fokuserar mer på analysdelen av metodik, jämfört med Grundläggande metodik som lästes i termin 1.

 

C-uppsatsen:

  • Forskningsfrågan är det som gör att man kan fördela handledare vilket gör det svårt att ta fram detta innan frågan är färdigställd. Det är alltså en process. Det är ett nytt upplägg nu VT16 och de håller på och provar sig fram för när det är bäst att tillsätta handledare. Det har tillsats en pilotstudie för kursen för att utreda detta.

 

 

Psykologiinriktning:

 

Övergripande:

  • De har under VT16 haft problem med schemaläggningen då det varit en ny organisation och administration. Detta kommer därför att bli bättre.

 

Metod och statistik:

  • Utifrån respons kring att det är väldigt mycket delmoment i kursern och att det kanske vore bättre att ta bort hemtentan i kvalitativ metod och i stället inkludera detta i salstentan så är svaret att det nog varit så tidigare. Men det kommer att ses över.

 

C-uppsatsen:

  • Ansvaret för uppsatsdelen på inriktningen kommer under 2016 att omfördelas så att det blir en kursansvarig för PAO. C-uppsatsen behöver ha en PAO-inriktning för att kopplas mot kandidatexamen i psykologi med inriktning mot personal, arbete och organisation.

 

 

Sociologiinriktning:

 

Sociologisk teori lll:

  • Kursansvarige har inte varit tillbaka efter sin sjukdom än vilket är orsaken till att tentainformationen dröjt.
  • Det finns inga riktlinjer för muntlig tentamen i dagsläget, men Sociologiska institutionen har tittat på detta och skickat det vidare för utredning.

 

C-uppsatsen:

  • Givetvis ska alla studenter välja metod utifrån sin frågeställning, givet att

metodvalet stämmer överens med vad som är lämpligt för frågeställningen.

  • Många på insitutionen har kvantitativ inriktning vilket kan underlätta i att få handledning.
  • Men det finns bra betyg både inom kvalitativa och kvantitativa metodval.

 

 

Copyright © 2018 Stockholms Universitets

Personalvetarförening, All Rights Reserved

 

HEM - MEDLEMSKAP - NY STUDENT - EVENT/BILDER - PARTNERS - ARBETSLIV - UTSKOTT - OM OSS