Vi söker en extern revisor till SthlmUp!

Som extern revisor är det främsta ansvaret att granska och rådgiva styrelsen i det uppdrag de har fått mandat av årsmötet att utföra. Den externa revisorn arbetar nära med den interna revisorn, och granskar allt ifrån efterlevandet av årsmötesbeslut, till att undersöka de beslut som styrelsen tar samt att se till att föreningens styrdokument följs. Den externa revisorn har huvudansvar för de ekonomiska delarna av verksamheten, medans den interna revisorn har huvudansvar för sakfrågor.

Your information is as follows:

  • Granska styrelsens ekonomiska redovisning.
  • Se till att eventuellt varulager och handkassa inventeras regelbundet.
  • Ge styrelsen rådgivning vid behov.
  • Undersöka att föreningens stadga och styrdokument efterföljs.
  • Skriva revisionsberättelse tillsammans med den interna revisorn.

Extern revisor ska helst inte tidigare varit förtroendevald i SthlmUP. Därför så är det viktigt att du har erfarenhet från styrelsearbete i någon annan föreningen, gärna i en ledande befattning såsom presidial eller ekonomiansvarig.

Skulle du vara intresserad eller möjligtvis veta någon med ett intresse? Maila oss på:  valberedningensthlmup@gmail.com

Vi ser fram emot din ansökan!

//SthlmUp

en_USEnglish

Do not miss any of the association's fun events. Join sthlmup today: