INRIKTNING

VAL AV HUVUDÄMNE

I mitten av terminen på PAO:s fjärde termin informeras studenterna om kursinnehåll och kursupplägg på de olika ämnesfördjupningarna.

Inför påbörjandet av ämnesfördjupningen på termin 5 och 6 ska Beteendevetenskaplig
kurs - PAO, 60 högskolepoäng vara helt klar.

Du kan välja mellan följande huvudämnen: pedagogikpsykologi och sociologi.


STUDENTER SVARAR PÅ FRÅGOR OM INRIKTNING
På vår instagram har varje år studenter från varje inriktning svarat på frågor, se mer här

Har du fler frågor om inriktning tryck här