MEDLEMSSKAP

BLI MEDLEM I STHLMUP


Att bli medlem i SthlmUP är helt gratis. Det enda du behöver göra för att bli ny medlem är att fylla i detta medlemsformulär nedan**.

Som medlem får du:

  • Delta i alla aktiviteter som SthlmUP anordnar.
  • Delta i alla föreläsningar och utbildningar som SthlmUP anordnar.
  • Delta i nöjesutskottets tillställningar.
  • Påverka din utbildning genom kontakt med Utbildningsrådet.
  • Anknytningar till arbetslivet genom Näringslivsutskottet.
  • Vara med och påverka föreningens verksamhet.


Har du varit medlem under tidigare kalenderår? I så fall får du ett mail i början på det nya kalenderåret som frågar om du vill fortsätta att vara medlem. Har du bytt mailadress och därför inte fått ditt mail? Kontakta i så fall styrelsen på styrelsen@sthlmup.se.


Tillsammans vill vi skapa gemenskap inom PAO-programmet vid Stockholms Univsitet och se till att studietiden blir mer givande och underhållande.


Om du vill engagera dig i SthlmUp så ta kontakt med oss personligen ellervia mail, detta gör du under fliken kontakt.

REGISTRERA NYTT MEDLEMSKAP HÄR

Välj "12 Stockholm Universitets Personalvetarförening" i Lokalförening och ange Klass genom att skriva HT/VT följt av det år du påbörjade din utbildning, ex. "VT16".

** Dina uppgifter kommer att lämnas till P-Riks, paraplyorganisationen för alla personalvetarstuderandes föreningar i Sverige. Syftet med uppgifterna är för att kunna ansöka om det statliga bidraget från MUCF. Uppgifterna lagras ett år framåt, varpå du kommer att bli omfrågad om att fortsätta vara medlem i förbundet. Om du anser att dina uppgifter har hanterats felaktigt har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.


Vill du veta mer om P-riks och vårat samarbete klicka här