UTBYTE

UTBYTESTERMIN

Att resa och upptäcka världen är något dem flesta vill checka av på sin bucketlist och vem har sagt att studier ska behöva stoppa dig? I termin 5 så har du som läser PAO -programmet möjlighet att läsa en utbytestermin. Vi tror att det är viktigt att vara förberedd om man ska resa iväg så därför har vi här nedan sammanställt allt som du behöver veta.

Stockholms universitets utbytesavtal finns på två olika nivåer: central nivå och institutionsnivå.
Ansökningsproceduren skiljer sig åt mellan de två nivåerna. Läs mer om central nivå här

Institutionsnivå: PAO-programmet har inga egna avtal och därför kan du vända dig till den institution du har valt att inrikta din utbildning mot. Institutionen kommer sedan att hjälpa dig med att få information om vilka utbytesavtal som finns tillhands.

  • Pedagogiska instutionen: För dig som har valt pedagogik som huvudämne finns ett mycket brett utbud av utbytesplatser runtom i världen. Du kan bland annat studera i Europa, USA, Australien och Asien. Läs mer om utbute via pedagogiska instituionen här

  • Sociologiska institutionen: Denna institution använder sig av utbytesprogrammet Erasmus. Du som studerar sociologi kan åka till Storbritannien, Danmark, Italien och Österrike. Läs mer om utbute via Sociologiska institutionen här

  • Psykologiska institutionen: Denna institutionen använder sig av utbytesprogrammen Erasmus och Nordplus. Det finns möjlighet att åka till bland annat Spanien, Tyskland och Finland. Läs mer om utbyte via Psykologiska institutionen här


STUDENTER SVARAR PÅ FRÅGOR OM UTBYTE

Varje termin åker studenter från PAO-programmet på utbyte, vi har däför valt att sammaställa presentationer och svar på frågor från flera studenter som varit iväg på utbytes de senaste åren. Har du fler frågor om utbytes tryck här 

Skärmavbild 2020-01-27 kl. 22.34.22
Skärmavbild 2020-01-27 kl. 22.40.34 (kopia)
Skärmavbild 2020-01-28 kl. 21.06.52

Anna Thalén

Utbytestermin i Valencia
HT19

Skärmavbild 2020-01-27 kl. 17.07.51
Skärmavbild 2020-01-29 kl. 17.34.33
Skärmavbild 2020-01-29 kl. 17.34.36
Skärmavbild 2020-01-29 kl. 17.35.04
Skärmavbild 2020-01-29 kl. 17.35.14
Skärmavbild 2020-01-29 kl. 17.36.01

Linn Südow

Utbytestermin i Bangkok
HT18

Julia Rosén

Utbytestermin i Hong Kong
HT19

Skärmavbild 2020-01-27 kl. 17.07.24
Skärmavbild 2020-02-03 kl. 00.25.19
Skärmavbild 2020-02-03 kl. 00.25.17

Alvina Palmborg

Utbytestermin i USA 
HT18

Cassandra Mastenstrand

Utbytestermin i Amsterdam HT18

Vid frågor kontaka:

styrelsen@sthlmup.se