MENTORSKAPSPROJEKTET

Studerar du termin 2 till 5 och skulle vilja mer om hur det är att arbeta med HR? Då är mentorskapsprojektet något för dig!

OM MENTORSKAPSPROJEKTET

Sedan starten 2004 har mentorskapsprojektet försett hundratals adepter med mentorer från näringslivet. Projektet är till för dig som studerar termin 2 till 6 på PAO- programmet och har varit uppskattat av såväl mentorer som adepter. Eftersom PAO- programmet saknar praktik är detta ett perfekt tillfälle att få en inblick i arbetslivet. Många studenter upplever att mentorn är ett stöd för såväl de pågående studierna som det kommande yrkeslivet.

Mentorskapsprojektet är ett samarbete mellan SthlmUP, fackförbundet Akavia och utbildningsföretaget Advantum Kompetens. Syftet med mentorskapsprojektet är att ge studenter en inblick i yrkeslivet och ta del av mentorernas erfarenheter, kunskaper och idéer samt att skapa kontakter och nätverk.

I SAMARBETE MED

Jusek och Civilekonomerna har bildat ett nytt fackförbund tillsammans – Akavia, AKA för akademi och VIA för väg, alltså den akademiska vägen. Namnet bygger på löftet att varje medlem ska få utväxling på sin akademiska utbildning genom hela arbetslivet, från studietiden till pensionen. Bli medlem här

Läs mer om Advantum Kompeten här.

BLI ADEPT

För att delta i projektet krävs det att du är medlem i SthlmUP och är medlem i Akavia. Syftet med mentorskapsprojektet är att ge studenter en inblick i yrkeslivet och ta del av mentorernas erfarenheter, kunskaper och idéer samt att skapa kontakter och nätverk.
Sedan starten 2004 har mentorskapsprojektet försett hundratals adepter med mentorer från näringslivet. Eftersom PAO-programmet saknar praktik är detta ett perfekt tillfälle att få en inblick i arbetslivet. Många studenter upplever att mentorn är ett stöd för såväl de
pågående studierna som det kommande yrkeslivet.

Mentorskapsprojektet inleds med en kickoff i slutet av maj, därefter träffas adepter och efter överenskommelse under ett halvår. Vid träffarna ges chansen att utbyta tankar, erfarenheter och bolla idéer med varandra. Adepten ansvarar för att hålla kontakten, planera in möten samt förbereda frågor och teman för era möten. I genomsnitt har tidigare mentorspar lagt ned ca 1-3 timmar i månaden på projektet."


Projektgruppens uppgift är att matcha ihop mentorer och studenter, där målet är att kunna para ihop personer med liknande intressen och förväntningar gällande projektet. Personer i högre terminer kommer få förtur då så många som möjligt ska kunna vara med i projektet innan examen. Det är dock fritt fram att vara med i projektet och hitta en egen mentor.

Både om du vill bli matchad med en mentor, eller vill hitta en egen mentor, ska du fylla i anmälan här

BLI MENTOR TILL EN STUDENT

Om du är intresserad av att bli mentor, få mer information eller har frågor, tryck då här

PROJEKTGRUPPEN 2021

Projektledare och ekonomiansvarig:
Rebecca Hellkvist

Koordinator&
mentoransvarig:

Vilma Hargéus

Mentoransvarig:
Gabriella Westberg

Mentoransvarig:
Maya Gandal

Kick off ansvarig:
Molly Stigsson

KONTAKT

Har du frågor om projektet eller önskar komma i kontakt med projektstyrelsen. Skriv ett mejl här

MENTORSKAPSPROJEKTET - KICKOFF 2020

Den 11/5 var det dags för mentorskapsprojektet 2020´s kickoff. Denna gång skedde evanemanget online, pågrund av de rådande omständigheterna i världen. Under kickoffen sker det första mötet mellan de mentorer som är arbetsverksamma inom personalvetarsektorn och de studenter som har anmält sig till projektet. Totalt var det 23 studenter och mentorer som deltog. Vi vill tacka Akavia och Adavantum kompetens AB för en grym och givande kickoff och även projektgruppen från Sthlmup. 

Vi önskar alla nya mentorspar lycka till. 

Från Akavia deltog Elin Jonsson och från Advantum kompetens deltog Per Dahl.