SAMARBETSPARTNERS

SAMARBETSPARTNERS

 I SthlmUPs näringslivsutskott har vi flertalet samarbetspartners, som är företag som tillsammans med oss vill att kontakter knyts mellan studenter och näringslivet.

0-11
0-12
0-17
0-2
0-4,
IMG_1922
0-16
0-18s
0-6
0-4
Kopia av IMG_3241 (2)
w
0-13

Som samarbetspartner till SthlmUP har företaget vid ett tillfälle under avtalsåret möjlighet att anordna ett valfritt evenemang där vi bjuder in alla medlemmar i föreningen. Företaget får då hålla i valfri föreläsning eller workshop för personalvetarstudenter.

Det är endast samarbetspartners till SthlmUPs näringslivsutskott som har möjlighet att hålla i event där vi bjuder in alla personalvetarstudenter. 

SthlmUP kommer att marknadsföra företaget med presentation och logotyo i våra sociala kanaler och här på vår hemsida. Företaget har som samarbetspartner även möjlighet att annonsera fritt via dessa sociala plattformar, vilka når ut till hundratals studenter och nyexaminerade personalvetare. Här får både event och jobb annonseras. 

VILL NI OCKSÅ STARTA ETT SAMARBETE MED STHLMUP?

Skicka få en intresseanmälan till naringsliv@sthlmup.se så kontaktar vi er så snart som möjligt!


SAMARBETSPARTNERS 2020
Vi i SthlmUP är både glada och stolta över våra samarbetspartners. Mer information om dem finns här nedan.

På Ants kommer du få arbeta med några av de häftigaste tech-bolagen på marknaden! 

Vi är ledande i att hjälpa företag bygga framgångsrika Techavdelningar. Bristen på IT-kompetens gör det till ett efterfrågat hantverk utan enkla vinningar. Vi på Ants gjorde tidigt valet att brottas med rekrytering där bristen är som störst.

Hos oss genomsyrar våra värdeord Show Heart, Succeed Together och Be the Future allting vi gör; våra värderingar, handlingssätt och medarbetare.

RecPro är ett konsultföretag inom Talent Acquisition som erbjuder konsult- och rådgivningstjänster inom rekrytering och Employer Branding. RecPro startades med viljan att utveckla och effektivisera hur rekrytering bedrivs. Utifrån lång erfarenhet av rekryteringsbranschen och en djup förståelse för rekrytering som hantverk hjälper vi organisationer att optimera sin tillväxt. Vi tror på kvalitet och långsiktighet och agerar ansvarstagande i uppdrag med genuinitet, empati och ödmjukhet som ledord

Jusek och Civilekonomerna har bildat ett nytt fackförbund tillsammans – Akavia, AKA för akademi och VIA för väg, alltså den akademiska vägen. Namnet bygger på löftet att varje medlem ska få utväxling på sin akademiska utbildning genom hela arbetslivet, från studietiden till pensionen. Nu är vi större och starkare tillsammans med 130 000 medlemmar.

Vi erbjuder en samlad spetskompetens i alla viktiga frågeställningar och engagerar oss självklart i din och varje medlems unika situation.

Under studietiden är medlemskapet kostnadsfritt för att du ska få ett ännu bättre stöd i mötet med framtidens arbetsmarknad. Bli medlem på Akavia.se.

Hej! Vi heter Sysarb och vi gör det lätt att sätta rätt lön.


Vi brinner för ett arbetsliv där medarbetare är motiverade och upplever rättvisa på arbetsplatsen. Därför hjälper vi våra kunder att sätta lön som är transparent, smidig och ekonomiskt hållbar.


Vi har en programvara som HR-personer och chefer kan använda för hela löneprocessen. Programvaran heter Sysarb och hanterar lönekartläggning, samtal, benchmark, lönesättning, prestation och målstyrning. Hur bra som helst ju!


Sysarb = rätt lön, helt enkelt.

Psykologisk metod skapar säkra rekryteringar för alla organisationer som arbetar med potential management, genom att erbjuda forskningsbaserade kvalitativa tester och kompetenta medarbetare. Det gör vi genom att kontinuerlig säkerställa hög kvalitet på våra tester, göra dem tillgängliga för alla samt genom tillförlitlig IT, innovativa lösningar och ständig utveckling. Psykologisk Metod ska vara det naturliga valet inom potential management - idag i Sverige, i morgon över hela världen!

Akademikerförbundet SSR är Sveriges största fackförbund för personalvetare med över 7000 personalvetare organiserade hos oss. Vi har 74 000 medlemmar och är experter på våra medlemmars yrken så vi kan ge stöd och trygghet i karriären, på arbetet och livet.

Vid frågor kontaka:

styrelsen@sthlmup.se