OM OSS

SthlmUP - studentföreningen för dig som studerar kandidat- eller masterprogrammet inom Personal, arbete och organisation, AKPA eller liknande utbildning vid Stockholms universitet!

 

Vad är vårt syfte?

Syftet med SthlmUP är att förgylla studietiden för våra medlemmar. Detta sker dels genom våra fyra olika utskott som arbetar för att skapa olika aktiviteter. Inom utskotten finns det goda möjligher till att engagera sig högt som lågt.


 Kort om Utskotten


I utbildningsutskottet finns goda möjligheter att komma i kontakt med frågor som rör  utbildningen.


I Näringlivsutskottet binder man kontakt med våra olika samarbetspartners.


Inom Nöjesutskottet  planeras olika aktiviteter och engagemang för er studenter,.


Inom Pr-och marknadsföringsutskottet ansvarar man för de sociala medierna. 


Läs mer om utskotten här. Medlemskap i SthlmUP:


Medlemskapet är gratis. Som medlem i SthlmUP kan du själv välja vilka av alla aktiviteter du vill delta i, eller om du även vill engagera dig och anordna framtida evenemang.


Bli medlem här.

Vilka är vi?

SthlmUP är en studentförening för dig som studerar PAO-programmet, PAO-mastern, AKPA eller liknande utbildning här på Stockholms Universitet. 


SthlmUP arbetar för en bred gemenskap bland terminerna och skapa en god gemenskap. Vårt syfte är även att vara med tillsammans med våra medlemmar och påverka utbildningen samtidigt som vi knyter goda kontakter till arbetslivet. 

Vid frågor kontaka:

styrelsen@sthlmup.se