OM OSS

OM STHLMUP

Vilka är vi?

SthlmUP är en studentförening för dig som studerar PAO-programmet, PAO-mastern, AKPA eller liknande utbildning på Stockholms Universitet. 


SthlmUP arbetar för en bred gemenskap bland terminerna och för att skapa en god gemenskap. Vårt syfte är även att vara med, tillsammans med våra medlemmar, och påverka utbildningen samtidigt som vi knyter goda kontakter till arbetslivet. 


 Vad är vårt syfte?

Syftet med SthlmUP är att förgylla studietiden för våra medlemmar. Detta sker dels genom våra fyra olika utskott som arbetar för att skapa olika aktiviteter. Inom utskotten finns det goda möjligher till att engagera sig högt som lågt.
Kort om Utskotten


I utbildningsutskottet finns goda möjligheter att komma i kontakt med frågor som rör utbildningen.


I Näringlivsutskottet skapas kontakt med våra olika samarbetspartners.


Inom Nöjesutskottet planeras olika aktiviteter och engagemang för er studenter.


PR-och marknadsföringsutskottet ansvarar för föreningens marknadsföring och de sociala medierna. 


Läs mer om utskotten här.


Styrelsen i SthlmUP

Styrelsen består av nio förtroendevalda som väljs in på Årsmötet och halvårsmötet. Ledamotsposterna är; Ordförande, Vice ordförande, Ekonomiansvarig, Projektansvarig och Utskottsordförande för våra fem utskott. Varje styrelseledamot har en mandatperiod på 1 år men det finns möjlighet att avgå efter ett halvår. Det viktigaste med att vara ideellt engagerad är att det ska vara roligt. Vi möter alla framgångar och motgångar som ett team och utvecklas tillsammans. 


Läs mer om styrelsen HÄR och lär känna oss! Medlemskap i SthlmUP:


Medlemskapet är gratis. Som medlem i SthlmUP kan du själv välja vilka av alla aktiviteter du vill delta i, eller om du även vill engagera dig och anordna framtida evenemang.


Bli medlem här.