REVISORER

REVISORER


Revisorerna förväntas presentera en revisionsberättelse och yttrande inför årsmöte huruvida avgående styrelse kan ansvarsbefrias eller ej. Ingen av revisorerna får vara ledamöter i styrelse eller valberedning. 

Intern revisor är verksamhetsrevisor och granskar verksamheten. Denne ser till att styrelsen 
följer de dokument och stadgar som röstats igenom på årsmötet samt finns som stöttning för eventuella frågor för sittande styrelse. Intern revisor ska gärna ha varit medlem i föreningen sedan tidigare men behöver inte längre vara aktivt studerande vid Stockholms Universitet.


Extern revisor är den ekonomiska revisorn och granskar den ekonomiska delen av

föreningen. Detta gäller bokföring, förvaltningsberättelse, verksamhetsplan och budget som
presenteras på föreningsmöte.


Den interna revisorn granskar verksamheten styrelsen utför och ser till att styrelsen följer de dokument och stadgar som röstats igenom på årsmötet. Internrevisorn är även styrelsens bollplank och ska med erfarenheter och kunskaper från tidigare föreningsengagemang kunna stötta i diverse frågor som rör driften. För att göra detta har internrevisorn nära insyn i styrelsens arbete genom att ganska de dagordningar och protokoll som skrivs. Den interna revisorn arbetar nära med den externa revisorn i sammanställningen av revisionsberättelsen som presenteras på årsmöte. Det är en fördel om internrevisorn varit medlem i föreningen men behöver inte längre vara aktiv medlem eller studera. Att ha varit engagerad i en förening innan man tar på sig detta uppdrag är viktigt för att kunna göra ett bra arbete i rollen. I övrigt behövs inga specifika egenskaper. Som intern revisor ges möjlighet att arbeta nära en styrelse utan att vara drivande. Du får möjlighet att lära dig mer om stadgearbete och de ramverk som finns i föreningen.


Dina uppgifter är följande:

  •  Läsa dagordningar och protokoll inför och efter styrelsemöten och årsmöten.
  •  Stötta styrelsen i diverse frågor
  •  Sammanställa en revisionsberättelse som presenteras under årsmöte


Som intern revisor bör du sitta på sin post under sitt år för att kunna göra en rättvis revisionsberättelse av verksamhetsåret inför årsmötet.Vid frågor eller funderingar om rollen som intern revisor i SthlmUP får du gärna kontakta


Lisa Sindsjö på Facebook.


Med vänliga hälsningar,

Lisa Sindsjö


Intern revisor


 

Som extern revisor är det främsta ansvaret att granska och rådgiva styrelsen i det uppdrag de har fått mandat av årsmötet att utföra. Den externa revisorn arbetar nära med den interna revisorn, och granskar allt ifrån efterlevandet av årsmötesbeslut, till att undersöka de beslut som styrelsen tar samt att se till att föreningens styrdokument följs. Den externa revisorn har huvudansvar för de ekonomiska delarna av verksamheten, medans den interna revisorn har huvudansvar för sakfrågor.


Dina uppgifter är följande:

  • Granska styrelsens ekonomiska redovisning
  • Se till att eventuellt varulager och handkassa inventeras regelbundetGe styrelsen rådgivning vid behov
  • Undersöka att föreningens stadga och styrdokument efterföljs
  • Skriva revisionsberättelse tillsammans med den interna revisorn

Extern revisor ska helst inte tidigare varit förtroendevald i SthlmUP. Därför så är det viktigt att du har erfarenhet från styrelsearbete i någon annan föreningen, gärna i en ledande befattning såsom presidial eller ekonomiansvarig.


För frågor kring rollen, hör av dig till Hugo på hugo_thoren@hotmail.com eller
076-1995342.


Med vänliga hälsningar,

Hugo Thorén

Extern revisor