STYRELSEN

STYRELSEN I STHLMUP


Styrelsen består av åtta förtroendevalda personer som väljs in på Årsmöte i mars och Halvårsmöte i oktober. Posterna som finns är ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, projektansvarig och utskottsordförande för våra fyra utskott. Som ledamot kan man välja att sitta ett halvår eller ett helt år på sin post.

Det viktigaste med att vara ideellt engagerad är att det ska vara roligt. Vi möter alla framgångar och motgångar som ett team och utvecklas tillsammans. 

Karin Murray

Ordförande för SthlmUP

Kontakta Karin:

Mer om Karin här

Izabella Zulfiyeva

Ordförande för Nöjesutskottet

Kontakta Izabella:

Mer om Izabella här

Ebba Lagerkvist

Vice ordförande för SthlmUP

Kontakta Ebba:

Mer om Ebba här

Vilma Hargéus

Ordförande för Näringslivsutskottet

Kontakta Vilma:

Mer om Vilma här

Priya Kaur

Projektansvarig

Kontakta Priya:

Mer om Priya här

Emma Eurenius

Ordförande för Utbildningsutskottet

Kontakta Emma:

Mer om Emma här

Livija Bekkhus

Ekonomiansvarig

Kontakta Livija:

Mer om Livija här

Juliette Consani

Ordförande för PR & Marknadsföringsutskottet

Kontakta Juliette:

Mer om Juliette här

Vid frågor kontaka:

styrelsen@sthlmup.se