STYRELSEN

STYRELSEN I STHLMUP


Styrelsen består av åtta förtroendevalda personer som väljs in på Årsmöte i mars och Halvårsmöte i oktober. Posterna som finns är ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, koordinator och utskottsordförande för våra fyra utskott. Som ledamot kan man välja att sitta ett halvår eller ett helt år på sin post.

Det viktigaste med att vara ideellt engagerad är att det ska vara roligt. Vi möter alla framgångar och motgångar som ett team och utvecklas tillsammans. 

Viktoria Orsén
Ordförande för SthlmUP

Kontakta Viktoria:

Lär känna Viktoria här

Sanna Austrell
Ordförande för Nöjesutskottet

Kontakta Sanna:

Lär känna Sanna här

Felicia Nielsen
Vice ordförande för SthlmUP

Kontakta Felicia:

Lär känna Felicia här

Elicia Egarp
Ordförande för Näringslivsutskottet

Kontakta Elicia:

Lär känna Elicia här

Elvira Egarp
Projektansvarig

Kontakta Elvira:

Lär känna Elvira här

Nesrin Dawe
Ordförande för Utbildningsutskottet

Kontakta Nesrin:

Lär känna Nesrin här

Amanda Racki
Ekonomiansvarig

Kontakta Amanda:

Lär känna Amanda här

Emma Green
Ordförande för PR & Marknadsföringsutskottet

Kontakta Emma:

Lär känna Emma här

Vid frågor kontaka:

styrelsen@sthlmup.se