VALBEREDNINGEN

VALBEREDNINGEN I STHLMUP

Max Holm

Valberedare

Karin Murray

Valberedare

Johanna Gojam

Valberedare

Valberedningens arbete går ut på att finna lämpliga kandidater till de vakanta rollerna i styrelsen och valberedningen. Det görs genom att närvara vid insparkarna som görs för nya PAO-studenter varje termin och även att närvara vid SthlmUP:s utskottsmöten.

Nomineringar kan göras både av kandidater själva men även av andra. I samband med nomineringarna hålls intervjuer med alla nominerade och dem som valt att väcka sin kandidatur för någon eller några av de poster som utlysts. Efter intervjuerna för valberedningen diskussioner för att sedan presentera ett förslag. De kandidater som inte hamnar i valberedningens förslag får välja mellan att lägga ned sina nomineringar och att stå kvar i följande förslag som ‘Övrig kandidat’. De som väljer att lägga ned sina nomineringar förblir anonyma.

I arbete med att finna lämpliga kandidater värdesätts engagemang och intresse för att utveckla medlemsengagemanget. Ett engagemang för föreningen i kombination med visioner för hur vi som förening kan utvecklas har stor vikt, större vikt än faktisk erfarenhet av föreningsarbete. Även viljan till att arbeta för SthlmUP:s syfte att främja utbyte av erfarenheter och idéer mellan de olika terminerna/kurserna och att i övrigt stärka gemenskapen, skapa kontakt mellan medlemmarna och arbetsmarknaden samt ge medlemmarna möjligheter till påverkan av sina utbildningar.


Som en del av valberedningen ansvarar du främst för rekryterandet av nya styrelsemedlemmar inför halvårs – och årsmötet. Du arbetar tillsammans med övriga personer i valberedningen med att försöka tillsätta de personer som ni gemensamt tror är mest lämpade för att ta SthlmUP vidare in i framtiden. Det finns en stor frihet i att själv få utveckla valberedningens arbete i lämplig riktning. Att sitta i en valberedning är ett ansvarsfullt, kul och utvecklande arbete där integritet och samarbetsförmåga är av största vikt.

Vid frågor kontaka:

styrelsen@sthlmup.se


Copyright 2019 @ SthlmUP - Hemsideansvarig Elicia Egarp