VALBEREDNINGEN

VALBEREDNINGEN I STHLMUP

Valberedningens arbete går ut på att inför årsmöte finna lämpliga kandidater till rollerna i styrelsen, valberedningen och revisionen samt inför halvårsmöte finna lämpliga kandidater till vakanta roller. Beskrivningar av samtliga roller kan du läsa här. 

Hur arbetet genomförs är upp till varje valberedning och kan exempelvis innebära att delta i insparkar för nya PAO-studenter och att närvara vid SthlmUP:s utskottsmöten. Medlemmar kan dels själva söka till de olika rollerna, dels bli nominerade av andra medlemmar i föreningen. Du kan läsa mer om alla roller här, Rollbeskrivningar för styrelsen, Rollbeskrivningar för valberedningen och Rollbeskrivningar för revisorer

Valberedningen intervjuar sökande och de kandidater som väljer att acceptera nomineringarna. Därefter överlägger valberedningen för att enas om ett förslag som först presenteras för styrelsen och sedan för medlemmarna. Slutligen är det årsmötet eller halvårsmötet, det vill säga närvarande medlemmar på respektive möte, som beslutar vilka som får förvalta förtroendet för respektive roll. 

Jeanna Volgsten

Valberedare


Kontakta Jeanna:

Liv

Roel

Valberedare


Kontakta

Liv:

Emma Hallqvist

Valberedare


Kontakta Emma:

KONTAKT

Har du frågor eller funderingar om valberedningens funktion och arbete eller om processerna i anslutning till föreningsmöten är du mer än välkommen att höra av dig till valberedningen. Antingen via valberedningens mail här, i formuläret här nedan eller till någon av de enskilda ledamöterna i valberedningen som syns här ovan.