SthlmUP

Vilka är vi?

SthlmUP är en studentförening för dig som studerar PAO-programmet, PAO-mastern, AKPA eller liknande utbildning på Stockholms Universitet. 

SthlmUP arbetar för en bred gemenskap bland terminerna och för att skapa en god gemenskap. Vårt syfte är även att vara med, tillsammans med våra medlemmar, och påverka utbildningen samtidigt som vi knyter goda kontakter till arbetslivet. 

Vad är vårt syfte?

Syftet med SthlmUP är att förgylla studietiden för våra medlemmar. Detta sker dels genom våra fyra olika utskott som arbetar för att skapa olika aktiviteter. Inom utskotten finns det goda möjligher till att engagera sig högt som lågt.

Bli medlem

Som medlem får du:

Har du varit medlem under tidigare kalenderår? I så fall får du ett mail i början på det nya kalenderåret som frågar om du vill fortsätta att vara medlem. Har du bytt mailadress och därför inte fått ditt mail? Kontakta i så fall styrelsen på styrelsen@sthlmup.se.

Tillsammans vill vi skapa gemenskap inom PAO-programmet vid Stockholms Univsitet och se till att studietiden blir mer givande och underhållande.

Om du vill engagera dig i SthlmUp så ta kontakt med oss personligen ellervia mail, detta gör du under fliken kontakt.

Styrelsen

Styrelsen består av nio förtroendevalda som väljs in på Årsmötet och halvårsmötet. Ledamotsposterna är; Ordförande, Vice ordförande, Ekonomiansvarig, Projektansvarig, Klubbmästare och Utskottsordförande för våra fem utskott. Varje styrelseledamot har en mandatperiod på 1 år men det finns möjlighet att avgå efter ett halvår. Det viktigaste med att vara ideellt engagerad är att det ska vara roligt. Vi möter alla framgångar och motgångar som ett team och utvecklas tillsammans. 

Liv Roel
Ordförande

Kontakta Liv:

Filip Haglund
Vice ordförande

Kontakta Filip:

Lise Rumert
Projektansvarig

Kontakta Lise:

Daniela Molander
Ekonomiansvarig

Kontakta Daniela:

Mikaela Ahlstrand
Ordförande för Nöjesutskottet

Kontakta Mikaela:

Sara Mazaheri
Ordförande för Näringslivsutskottet

Kontakta Sara:

Linn Friberg
Ordförande för Utbildningsutskottet

Kontakta:

Emma Hellsten
Ordförande för PR & Marknadsutskottet

Kontakta Emma:

Lova Händel
Ordförande för Aktivitetsutskottet

Kontakta Lova:

Johanna Laxhed
Klubbmästare

Kontakta Johanna:

Ida Bengtsson
Valberedare

Kontakta Ida:

William Eklund
Valberedare

Kontakta William:

Ebba Comstedt
Valberedare

Kontakta Ebba:

Alice Gustafsson
Valberedare

Kontakta Alice:

Utskott

Nöjesutskottet

Nöjesutskottet ser till att studietiden får en extra guldkant. Vårt uppdrag är att föra samman studenter från samtliga terminer genom att arrangera minnesvärda stunder. Vi har som mål att spräcka hål på myten om att det inte finns något studentliv på Stockholm Universitetet, vilket vi gör genom att arrangera event så som inspark, tentapubar, sittningar, utlandsresor, fester, skidresor och mycket mer!

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet strävar efter att binda samman de akademiska studierna med arbetsmarknaden. Vi arbetar aktivt med att skapa en bredare förståelse kring arbetslivet och arbetets variation genom att knyta kontakt med näringslivet och framtida arbetsgivare. Det här gör vi genom att bjuda in relevanta föreläsare, anordna workshops, mingeltillfällen, studiebesök och en Personalvetardag vilket medför en inblick i arbetslivet efter utbildningen.

Utbildningsutskottet

Vi strävar efter att tillsammans skapa en plattform där alla typer av förslag effektivt når antingen ansvarig lärare eller direkt till ledningsgruppen. Allt beroende på var möjligheten för genomförande är störst. Denna avvägning är en ständigt levande process då vi tillhör inte mindre än sex olika institutioner som alla har olika behov.

PR & Marknadsföringsutskottet

PR- och Marknadsföringsutskottet arbetar övergripande med SthlmUP:s samtliga utskott för att utveckla det interna såväl som det externa informationsflödet. Genom olika sociala plattformar som Facebook, Instagram och LinkedIn utvecklar vi kreativa lösningar där vår förhoppning är att vi på ett effektivare sätt ska nå ut till SthlmUP:s alla medlemmar. Vi arbetar även aktivt med att förbättra hemsidan där vårt mål är att hemsidan ska bli den centrala och självklara mötespunkten för alla Stockholms universitets personalvetarstudenter.

Aktivitetsutskottet

Fokus för utskottet ligger på mental och fysisk hälsa för alla medlemmar. Detta försöker vi skapa genom roliga aktiviteter, föreläsningar och liknande. I utskottet ingår även träningsgruppen.

Utskottet har precis skapats och söker nya taggade personer för att utveckla det

Klubbmästeri

SthlmUP:s nyaste utskott!

Klubbmästeriet arbetar med onsdagspub och overaller till alla SthlmUPs medlemmar. Här finns det godmöjlighet att engagera sig för att utveckla sina bartenderskills, designa märken eller hjälpa Klubbmästare Johanna med verksamheten. 

Utskottet har precis skapats och söker nya taggade personer för att utveckla det.

Vi beställer märken från www.mera.se

Valberedningen

Valberedningen intervjuar sökande och de kandidater som väljer att acceptera nomineringarna. Därefter överlägger valberedningen för att enas om ett förslag som först presenteras för styrelsen och sedan för medlemmarna. Slutligen är det årsmötet eller halvårsmötet, det vill säga närvarande medlemmar på respektive möte, som beslutar vilka som får förvalta förtroendet för respektive roll. 

Valberedningens arbete

Valberedningens arbete går ut på att inför årsmöte finna lämpliga kandidater till rollerna i styrelsen, valberedningen och revisionen samt inför halvårsmöte finna lämpliga kandidater till vakanta roller.

Hur arbetet genomförs är upp till varje valberedning och kan exempelvis innebära att delta i insparkar för nya PAO-studenter och att närvara vid SthlmUP:s utskottsmöten. Medlemmar kan dels själva söka till de olika rollerna, dels bli nominerade av andra medlemmar i föreningen. Du kan läsa mer om alla roller här:

Våra partners

Klicka på en av bilderna nedan för att läsa mer om företaget.

Dokument

Här hittar du justerade mötesprotokoll, policys, riktlinjer och alla föreningens dokument. Klicka på knappen för att komma till föreningens SharePoint-sida där vi sparar våra dokument.