SthlmUP

Vilka är vi?

SthlmUP är en studentförening för dig som studerar PAO-programmet, PAO-mastern, AKPA eller liknande utbildning på Stockholms Universitet. 

SthlmUP arbetar för en bred gemenskap bland terminerna och för att skapa en god gemenskap. Vårt syfte är även att vara med, tillsammans med våra medlemmar, och påverka utbildningen samtidigt som vi knyter goda kontakter till arbetslivet. 

Vad är vårt syfte?

Syftet med SthlmUP är att förgylla studietiden för våra medlemmar. Detta sker dels genom våra fyra olika utskott som arbetar för att skapa olika aktiviteter. Inom utskotten finns det goda möjligher till att engagera sig högt som lågt.

Bli medlem

Som medlem får du:

Har du varit medlem under tidigare kalenderår? I så fall får du ett mail i början på det nya kalenderåret som frågar om du vill fortsätta att vara medlem. Har du bytt mailadress och därför inte fått ditt mail? Kontakta i så fall styrelsen på styrelsen@sthlmup.se.

Tillsammans vill vi skapa gemenskap inom PAO-programmet vid Stockholms Univsitet och se till att studietiden blir mer givande och underhållande.

Om du vill engagera dig i SthlmUp så ta kontakt med oss personligen ellervia mail, detta gör du under fliken kontakt.

Styrelsen

Styrelsen består av nio förtroendevalda som väljs in på Årsmötet och halvårsmötet. Ledamotsposterna är; Ordförande, Vice ordförande, Ekonomiansvarig, Projektansvarig, Klubbmästare och Utskottsordförande för våra fem utskott. Varje styrelseledamot har en mandatperiod på 1 år men det finns möjlighet att avgå efter ett halvår. Det viktigaste med att vara ideellt engagerad är att det ska vara roligt. Vi möter alla framgångar och motgångar som ett team och utvecklas tillsammans. 

Liv Roel
Ordförande

Kontakta Liv:

Filip Haglund
Vice ordförande

Kontakta Filip:

Lise Rumert
Projektansvarig

Kontakta Lise:

Daniela Molander
Ekonomiansvarig

Kontakta Daniela:

Mikaela Ahlstrand
Ordförande för Nöjesutskottet

Kontakta Mikaela:

Sara Mazaheri
Ordförande för Näringslivsutskottet

Kontakta Sara:

Linn Friberg
Ordförande för Utbildningsutskottet

Kontakta:

Emma Hellsten
Ordförande för PR & Marknadsutskottet

Kontakta Emma:

Lova Händel
Ordförande för Aktivitetsutskottet

Kontakta Lova:

Johanna Laxhed
Klubbmästare

Kontakta Johanna:

Ida Bengtsson
Valberedare

Kontakta Ida:

William Eklund
Valberedare

Kontakta William:

Ebba Comstedt
Valberedare

Kontakta Ebba:

Alice Gustafsson
Valberedare

Kontakta Alice:

Utskott

Tidigare
Nästa

Nöjesutskottet

Nöjesutskottet ser till att studietiden får en extra guldkant. Vårt uppdrag är att föra samman studenter från samtliga terminer genom att arrangera minnesvärda stunder. Vi har som mål att spräcka hål på myten om att det inte finns något studentliv på Stockholm Universitetet, vilket vi gör genom att arrangera event så som inspark, tentapubar, sittningar, utlandsresor, fester, skidresor och mycket mer!

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet strävar efter att binda samman de akademiska studierna med arbetsmarknaden. Vi arbetar aktivt med att skapa en bredare förståelse kring arbetslivet och arbetets variation genom att knyta kontakt med näringslivet och framtida arbetsgivare. Det här gör vi genom att bjuda in relevanta föreläsare, anordna workshops, mingeltillfällen, studiebesök och en Personalvetardag vilket medför en inblick i arbetslivet efter utbildningen.

Utbildningsutskottet

Vi strävar efter att tillsammans skapa en plattform där alla typer av förslag effektivt når antingen ansvarig lärare eller direkt till ledningsgruppen. Allt beroende på var möjligheten för genomförande är störst. Denna avvägning är en ständigt levande process då vi tillhör inte mindre än sex olika institutioner som alla har olika behov.

PR & Marknadsföringsutskottet

PR- och Marknadsföringsutskottet arbetar övergripande med SthlmUP:s samtliga utskott för att utveckla det interna såväl som det externa informationsflödet. Genom olika sociala plattformar som Facebook, Instagram och LinkedIn utvecklar vi kreativa lösningar där vår förhoppning är att vi på ett effektivare sätt ska nå ut till SthlmUP:s alla medlemmar. Vi arbetar även aktivt med att förbättra hemsidan där vårt mål är att hemsidan ska bli den centrala och självklara mötespunkten för alla Stockholms universitets personalvetarstudenter.

Aktivitetsutskottet

Fokus för utskottet ligger på mental och fysisk hälsa för alla medlemmar. Detta försöker vi skapa genom roliga aktiviteter, föreläsningar och liknande. I utskottet ingår även träningsgruppen.

Utskottet har precis skapats och söker nya taggade personer för att utveckla det

Klubbmästeri

SthlmUP:s nyaste utskott!

Klubbmästeriet arbetar med onsdagspub och overaller till alla SthlmUPs medlemmar. Här finns det godmöjlighet att engagera sig för att utveckla sina bartenderskills, designa märken eller hjälpa Klubbmästare Johanna med verksamheten. 

Utskottet har precis skapats och söker nya taggade personer för att utveckla det.

Vi beställer märken från www.mera.se

Besök hos NFKM
Tidigare
Nästa

Valberedningen

Valberedningen intervjuar sökande och de kandidater som väljer att acceptera nomineringarna. Därefter överlägger valberedningen för att enas om ett förslag som först presenteras för styrelsen och sedan för medlemmarna. Slutligen är det årsmötet eller halvårsmötet, det vill säga närvarande medlemmar på respektive möte, som beslutar vilka som får förvalta förtroendet för respektive roll. 

Valberedningens arbete

Valberedningens arbete går ut på att inför årsmöte finna lämpliga kandidater till rollerna i styrelsen, valberedningen och revisionen samt inför halvårsmöte finna lämpliga kandidater till vakanta roller.

Hur arbetet genomförs är upp till varje valberedning och kan exempelvis innebära att delta i insparkar för nya PAO-studenter och att närvara vid SthlmUP:s utskottsmöten. Medlemmar kan dels själva söka till de olika rollerna, dels bli nominerade av andra medlemmar i föreningen. Du kan läsa mer om alla roller här:

Våra partners

Klicka på en av bilderna nedan för att läsa mer om företaget.

Dokument

Här hittar du justerade mötesprotokoll, policys, riktlinjer och alla föreningens dokument. Klicka på knappen för att komma till föreningens SharePoint-sida där vi sparar våra dokument.

sv_SESvenska

Om Poolia
Poolia är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Men vi föredrar att se oss som experter på att hitta och matcha kompetens. För det är alltid människorna som gör skillnad. Det är individer som skapar resultat. Rätt individer på rätt plats bygger framgångsrika företag.

Vår styrka
Poolia har i 30 år fokuserat på en sak, att tillsätta kvalificerad kompetens inom tjänstemannaområdet. Denna avgränsning är vår styrka och har gett oss en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen, deras affärsvillkor och vi vet vad som krävs av individen. Med en kvalitetssäkrad process, ledande digitala verktyg och en unik urvalsfilosofi levererar vi vad vi lovar. Tillsättningar av högsta kvalitet.

RecPro är ett konsultföretag inom Talent Acquisition som hjälper kunder att lyckas med sin rekrytering genom att erbjuda konsult- och rådgivningstjänster inom rekrytering och Employer Branding.

Utifrån lång erfarenhet av rekryteringsbranschen och en djup förståelse för rekrytering som hantverk hjälper vi organisationer att utveckla moderna rekryteringsfunktioner och optimera sin tillväxt.

Vi tror på kvalitet och långsiktighet och agerar ansvarstagande i uppdrag med genuinitet, empati och ödmjukhet som ledord.

För mer info, se www.recpro.se

Jusek och Civilekonomerna har bildat ett nytt fackförbund tillsammans – Akavia, AKA för akademi och VIA för väg, alltså den akademiska vägen. Namnet bygger på löftet att varje medlem ska få utväxling på sin akademiska utbildning genom hela arbetslivet, från studietiden till pensionen. Nu är vi större och starkare tillsammans med 130 000 medlemmar.

Vi erbjuder en samlad spetskompetens i alla viktiga frågeställningar och engagerar oss självklart i din och varje medlems unika situation.

Under studietiden är medlemskapet kostnadsfritt för att du ska få ett ännu bättre stöd i mötet med framtidens arbetsmarknad. Bli medlem på Akavia.se.

Få ut mer av ditt studentliv och framtida arbetsliv!

Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund och har 200 000 medlemmar, både studenter och yrkesverksamma.

Våra medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Vi är en fair union, feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Ett medlemskap handlar om en sak – att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt studentliv och framtida arbetsliv!

I medlemskapet ingår

 • Kontakter med arbetslivet

 • Stipendier värda upp till 20 000kr

 • Lönestatistik & karriärtjänster

 • Rådgivning

 • Bra rabatter

På Ants kommer du få arbeta med några av de häftigaste tech-bolagen på marknaden! 

Vi är ledande i att hjälpa företag bygga framgångsrika Techavdelningar. Bristen på IT-kompetens gör det till ett efterfrågat hantverk utan enkla vinningar. Vi på Ants gjorde tidigt valet att brottas med rekrytering där bristen är som störst.

Hos oss genomsyrar våra värdeord Show Heart, Succeed Together och Be the Future allting vi gör; våra värderingar, handlingssätt och medarbetare.

Psykologisk metod skapar säkra rekryteringar för alla organisationer som arbetar med potential management, genom att erbjuda forskningsbaserade kvalitativa tester och kompetenta medarbetare. Det gör vi genom att kontinuerlig säkerställa hög kvalitet på våra tester, göra dem tillgängliga för alla samt genom tillförlitlig IT, innovativa lösningar och ständig utveckling. Psykologisk Metod ska vara det naturliga valet inom potential management – idag i Sverige, i morgon över hela världen!

Framtidsverket är ett konsultbolag som arbetar med tjänster inom employer branding.

Framtidsverket startades som ett initiativ för att stärka attraktionskraften för jobben inom offentlig sektor och har sedan start utvecklats till att arbeta med frågor som bidrar till en positiv förändring. Vi utför konsultuppdrag i organisationer som vill förändras i positiv riktning inom flera olika områden.

För era medlemsföreningar bidrar vi gärna med information, nätverk och inspiration för att utveckla era medlemmar.

Akademikerförbundet SSR är Sveriges största fackförbund för personalvetare med över 7000 personalvetare organiserade hos oss. Vi har 74 000 medlemmar och är experter på våra medlemmars yrken så vi kan ge stöd och trygghet i karriären, på arbetet och livet.

Sveriges HR Förening grundades för snart 100 år sedan och vi är idag ca 6000 medlemmar. Vår grundare Kerstin Hesselgren insåg betydelsen av livslångt lärande och utbyte av erfarenheter. Med vår gemensamma kunskap kan vi inspirera varandra och bygga nya insikter. Genom ett medlemskap hos oss får du en kontinuerlig kompetensutveckling, inspiration, omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och möjligheter till att nätverka med andra inom HR-branschen. Tillsammans skapar vi framtidens HR-historia!

Är du student och vill bli medlem? Läs mer här 

ST förbereder dig på en karriär i staten
I staten finns många spännande jobb för dig som är välutbildad med samhällsengagemang. Och det är inte vilka jobb som helst – de handlar om att styra och utveckla Sverige. Fackförbundet. Vi är experter på jobbmöjligheterna inom statlig sektor och kan hjälpa dig att hitta ditt drömjobb och att få koll på arbetsvillkoren. När du väl får jobb finns vi till hands på de allra flesta statliga arbetsplatser för att ge dig den vägledning och det stöd du behöver för att växa, trivas och gå framåt i din yrkesroll. 

Att vara studentmedlem hos oss är helt gratis och ger dig tillgång till en rad förmåner såsom:

 • Personlig rådgivning
 • Lönestatistikkarriärcoachning
 • Rättshjälp
 • CV-granskning
 • Intervjuträning
 • Förmånliga försäkringar
 • Möjlighet att söka internationellt stipendium
 • Och mycket mer!

 

Oavsett vilken utbildning du studerar kan du bli studentmedlem.

Bli medlem på https://st.org/bli-medlem

Lernia är ett av Sveriges största bemanningsföretag, vi är störst i Sverige på bemanning för yrkesarbetare. Vår filosofi är att alla ska få en chans ut på arbetsmarknaden!

Utöver yrkesarbetare jobbar vi även med tjänstemän och bemannar chefsprofiler, HR, ekonomi och administrativa roller. Vi erbjuder även yrkesutbildningar som är skapade utifrån behovet på arbetsmarknaden vilket gör våra studenter konkurrenskraftiga.

Som konsult får man prova på olika roller, dra nytta av sin befintliga kompetens eller kanske ta nästa steg i karriären, samtidigt som du har samma trygghet som hos andra företag. Vi har kollektivavtal och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, tjänstepension, fem veckors semester, försäkringar enligt kollektivavtal och målsamtal. Välkommen till Lernia – vi är problemlösaren på arbetsmarknaden! Läs mer på lernia.se.

Missa inga av föreningens roliga evenemang. Bli medlem i sthlmup idag: