Samarbete

 I SthlmUPs näringslivsutskott och utbildningsutskott har vi flertalet samarbetspartners, som är företag som tillsammans med oss vill att kontakter knyts mellan studenter och näringslivet.

VILL NI OCKSÅ STARTA ETT SAMARBETE MED STHLMUP?

Skicka få en intresseanmälan till naringsliv@sthlmup.se så kontaktar vi er så snart som möjligt!

Som samarbetspartner till SthlmUP har företaget vid ett tillfälle under avtalsåret möjlighet att anordna ett valfritt evenemang där vi bjuder in alla medlemmar i föreningen. Företaget får då hålla i valfri föreläsning eller workshop för personalvetarstudenter.

Det är endast samarbetspartners till SthlmUPs näringslivsutskott eller utbildningsutskott som har möjlighet att hålla i event där vi bjuder in alla personalvetarstudenter. 

SthlmUP kommer att marknadsföra företaget med presentation och logotyo i våra sociala kanaler och här på vår hemsida. Företaget har som samarbetspartner även möjlighet att annonsera fritt via dessa sociala plattformar, vilka når ut till hundratals studenter och nyexaminerade personalvetare. Här får både event och jobb annonseras. 

Mentorskap

Sedan starten 2004 har mentorskapsprojektet försett hundratals adepter med mentorer från näringslivet. Projektet är till för dig som studerar termin 2 till 6 på PAO- programmet och har varit uppskattat av såväl mentorer som adepter. Eftersom PAO- programmet saknar praktik är detta ett perfekt tillfälle att få en inblick i arbetslivet. Många studenter upplever att mentorn är ett stöd för såväl de pågående studierna som det kommande yrkeslivet.

Mentorskapsprojektet är ett samarbete mellan SthlmUP, fackförbundet Akavia och utbildningsföretaget Advantum Kompetens. Syftet med mentorskapsprojektet är att ge studenter en inblick i yrkeslivet och ta del av mentorernas erfarenheter, kunskaper och idéer samt att skapa kontakter och nätverk.

Bli mentor till en student

Om du är intresserad av att bli mentor, få mer information eller har frågor, tveka inte att kontakta oss!

I SAMARBETE MED

Mentorskapsprojektet - Kickoff 2020

Den 11/5 var det dags för mentorskapsprojektet 2020´s kickoff. Denna gång skedde evanemanget online, pågrund av de rådande omständigheterna i världen. Under kickoffen sker det första mötet mellan de mentorer som är arbetsverksamma inom personalvetarsektorn och de studenter som har anmält sig till projektet. Totalt var det 23 studenter och mentorer som deltog. Vi vill tacka Akavia och Adavantum kompetens AB för en grym och givande kickoff och även projektgruppen från Sthlmup. 

Vi önskar alla nya mentorspar lycka till. 

Från Akavia deltog Elin Jonsson och från Advantum kompetens deltog Per Dahl.

Annonsera

Vill ni också synas här? Kontakta Näringslivsutskottet på: naringsliv@sthlmup.se