Projektutskottets främsta uppgift att hjälpa och avlasta ordförande och övriga styrelsemedlemmar i dess arbete. Rollen innefattar även att leda de projekt som styrelsen har ansvar för. Du ansvarar även för att stötta utskotten men på samma gång inte vara bunden till något utskott utan du har fria tyglar att engagera dig i vad som intresserar dig. Dina främsta uppgifter är att underlätta och hjälpa till att koordinera och organisera kommande projekt i styrelsen, denna roll innebär att du kommer att ha översiktlig koll på föreningens arbete.

Utskottets uppgifter är följande:

  • Responsible for planning meetings
  • Be an adjuster during a board meeting, and create a checklist
  • Upload protocols and documents on the website
  • Ansvara för projekt som styrelsen har hand om, såsom insparken, examenssittningen, och stötta och leda projektgrupper, faddrar och andra engagerade medlemmar i deras arbete
  • Relieve the chairman, vice chairman and committee chairman as much as you can
  • Administer Folkuniversitetet's study circles

Har du funderingar eller frågor kontakta Nöjesutskottet

en_USEnglish