Utskottet strävar efter att tillsammans skapa en plattform där studenter, lärare och ledningen på skolan möts. Utskottet har regelbundna möten med både lärare och ledning via ledningsgruppsmöten. Där diskuterar alla typer av förslag, som rör utbildningen i både stort och smått. Förslagen kan beröra både ansvarig lärare, ledningsgruppen eller oss studenter. Allt är beroende på var möjligheten för genomförande är som störst. Denna avvägning är en ständigt levande process då vi tillhör inte mindre än fyra olika institutioner som alla har olika behov. Har du synpunkter eller förslag på programmet tveka att höra av dig eller engagera dig i utskottet.

Vill du veta mer kontakta utbildningutskottets ordförande Rebecca

en_USEnglish