The Nomination Committee's work is to find suitable candidates for the roles in the Board, the Nomination Committee and the Audit before the annual meeting, and to find suitable candidates for vacant roles before the half-yearly meeting.

The Nomination Committee interviews applicants and the candidates who choose to accept the nominations. After that, the nomination committee deliberates to agree on a proposal that is first presented to the board and then to the members. Finally, it is the annual meeting or the half-yearly meeting, ie members present at each meeting, who decide who may manage the trust for each role. 

Hur arbetet genomförs är upp till varje valberedning och kan exempelvis innebära att delta i insparkar för nya PAO-studenter och att närvara vid SthlmUP:s utskottsmöten. Medlemmar kan dels själva söka till de olika rollerna, dels bli nominerade av andra medlemmar i föreningen. Har du frågor om valberedningen kontakta valberedarna Jessica och Linda.

en_USEnglish