Ekonomiutskottet ansvarar för föreningens pengar. Utskottet har ett brett arbete med allt från budgetansvar till att ha koll på att betalningar skickas ut och kommer in.

Utskottet uppgifter är följande:

  • Maintain continuous contact with the chairman about the board's work, and distribute matters
  • Göra utbetalningar till medlemmar skapa och skicka fakturor
  • Make sure we receive payments from companies
  • Post income and expenses on an ongoing basis
  • Set a budget for the coming years and make sure it is followed
  • Write an annual report and administration report

Något som passar dig?

Det roliga med rollen som ekonomiansvarig är att man får stor inblick och delaktighet i allt som sker i föreningen och det finns därför också möjlighet och utrymme att själv välja hur delaktig du vill vara i övriga projekt som föreningen ordnar!

Rollen ger även djupare kunskap inom ekonomi som kan komma att bli värdefull senare i arbetslivet. Det krävs ingen tidigare erfarenhet av ekonomiarbete utan du kommer läras upp och lära under tiden. Du som ekonomiansvarig är en del av styrelsen för SthlmUP och kan vara med att påverka större översiktliga beslut ner till detaljnivå.

Har du några frågor om ekonomiutskottet så är det bara att maila vår ekonomiansvarig Ida Johansson.

en_USEnglish