Vilka är vi?

SthlmUP är en studentförening för dig som studerar PAO-programmet, PAO-mastern, AKPA eller liknande utbildning på Stockholms Universitet. 

SthlmUP arbetar för en bred gemenskap bland terminerna och för att skapa en god gemenskap. Vårt syfte är även att vara med, tillsammans med våra medlemmar, och påverka utbildningen samtidigt som vi knyter goda kontakter till arbetslivet. 

Vad är vårt syfte?

Syftet med SthlmUP är att förgylla studietiden för våra medlemmar. Detta sker dels genom våra fyra olika utskott som arbetar för att skapa olika aktiviteter. Inom utskotten finns det goda möjligher till att engagera sig högt som lågt.

sv_SESvenska