Personalvetardagen

En inspirationsdag och arbetsmarknadsmässa som riktar sig till studerande med intresse för en karriär inom HR.

Vad är personalvetardagen?

Under utbildningens gång får PAO-studenterna en hel del teoretiska kunskaper om personalvetenskap. Men vad händer efter examen? Vilka möjligheter finns det? Vilka vägar kan man gå? Det här är bara några få frågor som besökare blir besvarade på med hjälp av inspirerande föreläsare. Besökare får även tillfällen att knyta kontakt med företag, som eventuellt kan komma att bli deras framtida arbetsgivare. Det är en fantastisk dag att utforska HR-branschen och bli inspirerad av de olika möjligheter som väntar dem.

En gång varje år arrangerar SthlmUPs näringslivsutskott en personalvetardag. Aktuella- samt tidigare studenter och nyexaminerade personalvetare från både Stockholms Universitet, Uppsalas Universitet och Södertörns Högskola är välkomna att delta.
Bli en del av personalvetarstudenters mest uppmärksammade dag på året!

Monterföretag

Företag, se hit! 

SthlmUPs näringslivsutskott söker monterföretag till Personalvetardagen 2022 som äger rum fysiskt 14 oktober.

Som årets mest uppmärksammade evenemang, är Personalvetardagen ett ypperligt tillfälle för ert företag att träffa personalvetarstudenter och för studenterna att knyta kontakt med er.

Kontakta naringsliv@sthlmup.se för mer information och anmälan.

Vi söker monterföretag till Personalvetardagen 2022!