Ekonomiutskottet ansvarar för föreningens pengar. Utskottet har ett brett arbete med allt från budgetansvar till att ha koll på att betalningar skickas ut och kommer in.

Utskottet uppgifter är följande:

  • Föra kontinuerlig kontakt med ordförande om styrelsearbetet, samt fördela ärenden
  • Göra utbetalningar till medlemmar skapa och skicka fakturor
  • Se till att vi får in betalningar från företag
  • Bokföra inkomster och utgifter löpande
  • Sätta budget för kommande år och se till att denna följs
  • Skriva verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse

Något som passar dig?

Det roliga med rollen som ekonomiansvarig är att man får stor inblick och delaktighet i allt som sker i föreningen och det finns därför också möjlighet och utrymme att själv välja hur delaktig du vill vara i övriga projekt som föreningen ordnar!

Rollen ger även djupare kunskap inom ekonomi som kan komma att bli värdefull senare i arbetslivet. Det krävs ingen tidigare erfarenhet av ekonomiarbete utan du kommer läras upp och lära under tiden. Du som ekonomiansvarig är en del av styrelsen för SthlmUP och kan vara med att påverka större översiktliga beslut ner till detaljnivå.

Har du några frågor om ekonomiutskottet så är det bara att maila vår ekonomiansvarig Ida Johansson.

sv_SESvenska